Min Læge, Video

I klinikken er der mulighed for videokonsultation.

Kontakt klinikken mhp tidsbestilling til dette.

Videokonsultation foregår over "MinLæge" app, og kræver en mobil/tablet.
Hvis du ikke allerede har installeret Min Læge, kan du hente app’en via Google Play eller App Store.

Vejledning i brug af videokonsultation kan findes via dette link: